Povolenky 2019

Termíny příjmu a výdeje povolenek v roce 2019

Pro členy MO Jistebník vyhlašujeme termíny příjmu a výdeje povolenek pro rok 2019.

Povolenky za rok 2018 musí být vráceny do 15. ledna 2019 a to řádně vyplněné na zadní straně, kde je provedena sumarizace úlovků na jednotlivých revírech včetně sumarizace docházek na tyto revíry.

Upozorňujeme i ty členy, kteří lovili v roce 2018 systémem chyť/pusť nebo neměli žádný úlovek, že i pro ně platí povinnost vyplnit sumarizaci docházek na navštívených revírech.

Místo příjmu a výdeje povolenek Košatka

Místo příjmu a výdeje povolenek se nachází v areálu šaten  Sokola Košatka, viz mapa

den datum dopoledne odpoledne poznámka
sobota 05.01.2019 09÷12 14÷16  
neděle 06.01.2019 09÷12 nevydává se  
sobota 12.01.2019 09÷12 14÷16  

Mimo tyto termíny je výdej povolenek realizován formou domluvy na určitý termín a to na telefonu číslo +420 737 283 967

Ceny poplatků a povolenek pro rok 2019 naleznete zde.

Žádost o úlevu z pracovního příspěvku si můžete stáhnout ve formátu PDF v sekci Ke stažení

Platby za členské příspěvky a povolenky bude možné provést také po členské schůzi MO Jistebník, která se koná v sobotu 16 března 2019 od 9:00 hodin v KD Košatka.

Za MO Jistebník

Milan Korpas
místopředseda MO Jistebník