Povolenky 2022

Povolenky 2022

V roce 2022 plánujeme hromadný příjem úlovkových lístků a výdej povolenek pro rok 2022 na sobotu 8. ledna 2022. Toto bude platné pouze v případě, že to umožní epidemiologická situace. Aktuální termín najdete zde.

Pro urychlení výdeje preferujeme Vaše objednávky provedené on-line, včetně plateb na účet organizace. To zabezpečí, že Vaše objednávka bude připravena a pouze se do členské legitimace nalepí známka a provede záznam o výdeji povolenky. Samozřejmě nadále platí možnost platby v hotovosti. Pokud se v tomto roce objeví požadavek na platbu kartou, budeme o zavedení této možnosti pro další rok uvažovat.

V roce 2022 nadále platí, že správně vyplněné úlovkové lístky za předchozí rok musí být odevzdány do 15.ledna a to řádně vyplněné na zadní straně, kde je provedena sumarizace úlovků na jednotlivých revírech včetně sumarizace docházek na tyto revíry. Upozorňujeme i ty členy, kteří lovili v roce 2021 systémem chyť/pusť nebo neměli žádný úlovek, že i pro ně platí povinnost vyplnit sumarizaci docházek na navštívených revírech.

Ceny zůstávají stejné jako v roce 2021 jen u položek celosvazových, celorepublikových a moravských je započten manipulační poplatek 50,- Kč. Ceník položek, které je možné zakoupit u MO Jistebník naleznete zde. V případě potřeby zajistíme další položky z ceníku Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko.