Jak se stát členem ČRS

První krok

Druhý krok

  • absolvovat Test na přezkoušení uchazečů k získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS (test se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb).
    Termíny pro absolvování testu jsou vyhlašovány zde, na stránkách organizace MO Jistebník
  • absolvování zkoušky je placená služba a to částkou 200,- Kč. Tuto částku neplatí uchazeči mladší 15 let

Třetí krok

  • na základě úspěšně absolvovaného testu Vám bude vydáno Potvrzení pro získání prvního rybářského lístku

Čtvrtý krok

  • s vydaným Potvrzení pro získání prvního rybářského lístku navštívíte příslušný Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Obce s pověřeným obecním úřadem (v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt)  a požádáte o vydání Rybářského lístku (preferujte platnost RL na dobu neurčitou)

Pátý krok

  • kopii získaného rybářského lístku zašlete na MO Jistebník a zpět Vám budou zaslány informace k dalšímu postupu

Děti od 6 let do 15 let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce.