Archiv rubriky: ‘Jak se stát členem ČRS’

Zkoušky nových rybářů v roce 2019

Neděle, 3 března, 2019

Výbor MO Jistebník vyhlašuje termíny zkoušek nových zájemců o rybaření pro rok 2019.

Tyto zkoušky jsou důležité pro všechny zájemce, kteří chtějí získat svůj první rybářský lístek.

Pokyny, jak postupovat, naleznete v tomto článku.

Zkoušky se uskuteční vždy od 17:00 hodin na adrese
Košatka, Lubinská 131 a to v termínech:

 1. 26.03.2019
 2. 11.06.2019
 3. 03.09.2019

Zájemci o zkoušku kvalifikačních předpokladů pro získání prvního rybářského lístku, ať kontaktují zkušebního komisaře

Folta Robert, tel.: +420 604 367 361

Zkoušky rybářů, červnový termín

Pondělí, 11 června, 2018

Všem případným zájemcům o zkoušky rybářů v termínu úterý 12.6.2018 sdělujeme, že pro nezájem jsou zkoušky zrušeny.

Pokud by se případný zájemce v den zkoušek přihlásil do 12:00 hodin, tak se zkoušky uskuteční.

Za MO Jistebník
Milan Korpas
místopředseda MO Jistebník

Zkoušky nových rybářů v roce 2018

Pátek, 9 února, 2018

Výbor MO Jistebník vyhlašuje termíny zkoušek nových zájemců o rybaření pro rok 2018.

Tyto zkoušky jsou důležité pro všechny zájemce, kteří chtějí získat svůj první rybářský lístek.

Pokyny, jak postupovat, naleznete v tomto článku.

Zkoušky se uskuteční vždy od 17:00 hodin na adrese
Košatka, Lubinská 131 a to v termínech:

 1. 20.03.2018
 2. 12.06.2018
 3. 04.09.2018

Zájemci o zkoušku kvalifikačních předpokladů pro získání prvního rybářského lístku, ať kontaktují zkušebního komisaře

Folta Robert, tel.: +420 604 367 361

Zkoušky kvalifikačních předpokladů

Pondělí, 28 března, 2016

Výbor MO Jistebník vyhlašuje termíny zkoušek nových zájemců o rybaření pro rok 2016.

Tyto zkoušky jsou důležité pro všechny zájemce, kteří chtějí získat svůj první rybářský lístek.

Pokyny, jak postupovat, naleznete v tomto článku.

Zkoušky se uskuteční vždy od 17:00 hodin na adrese
Košatka, Lubinská 119 a to v termínech:

 1. 05.04.2016
 2. 24.05.2016
 3. 07.06.2016
 4. 06.09.2016

Zájemci ať kontaktují zkušebního komisaře

Folta Robert, tel.: +420 604 367 361

Jak se stát členem ČRS

Neděle, 8 ledna, 2012

Jak se stát členem ČRS a jak začít s lovem ryb

Stále se vyskytují dotazy na to, jak se stát členem Českého rybářského svazu, co je proto třeba udělat, případně kde se dají složit zkoušky pro získání prvního rybářského lístku. V tomto článku přináším základní informace shrnuté do několika kroků o tom, jak postupovat.

První krok

 • navštívit Místní organizaci ČRS, zpravidla tu, která je nejblíže místu bydliště
 • podat u této organizace Přihlášku za člena ČRS
 • součástí přihlášky je zaplacení členského poplatku viz. sekce povolenky

Druhý krok

 • absolvovat Test na přezkoušení uchazečů k získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS (test se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb)
 • absolvování zkoušky je placená služba a to částkou 200,- Kč. Tuto částku neplatí uchazeči mladší 15 let

Třetí krok

 • na základě úspěšně absolvovaného testu vydá uchazeči místní organizace ČRS
  •  Členskou legitimaci (při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek)
  • Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku

Čtvrtý krok

 • s vydaným Osvědčením navštívit příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obce s pověřeným obecním úřadem (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt)  a požádat o vydání Rybářského lístku na základě vyplněné žádosti a zaplacení správního poplatku

Pátý krok

 • po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své místní organizace zakoupit Povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry

Děti od 6 let do 15 let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. Školení dětí probíhá většinou formou kroužků mládeže při místní organizaci ČRS, kde se jim věnují proškolení vedoucí.

Informace o přihlášení ke zkoušce a průběhu zkoušky

Jelikož termíny zkoušek musí být nahlášeny patřičným úřadům v předstihu, je dobré přihlásit se ke zkoušce co nejdříve z kraje roku. Ideální je to zvládnout do konce března patřičného roku. Uchazeč má možnost se připravovat sám pomocí testovacích otázek dostupných na webových stránkách Českého rybářského svazu. Test se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb a obsahuje 25 otázek. V naší organizaci používáme stejné testy, které jsou dostupné na webových stránkách Českého rybářského svazu.

Archivy