Povolenky 2018

Termíny příjmu a výdeje povolenek v roce 2018

Pro členy MO Jistebník vyhlašujeme termíny příjmu a výdeje povolenek pro rok 2018.

Povolenky za rok 2017 musí být vráceny do 15. ledna 2018 a to řádně vyplněné na zadní straně, kde je provedena sumarizace úlovků na jednotlivých revírech včetně sumarizace docházek na tyto revíry.

Upozorňujeme i ty členy, kteří lovili v roce 2017 systémem chyť/pusť nebo neměli žádný úlovek, že i pro ně platí povinnost vyplnit sumarizaci docházek na navštívených revírech.

Místo příjmu a výdeje povolenek Košatka

!!! Pozor, změna oproti termínům vydaných v kalendáři pro rok 2017 !!!

Z důvodu konání prezidentských voleb v termínu 12. a 13.1.2018, je termín výdeje povolenek ze soboty 13.1.2018 přesunut na neděli 14.1.2018.

Místo příjmu a výdeje povolenek se nachází v areálu šaten  Sokola Košatka, viz mapa

den datum dopoledne odpoledne poznámka
sobota 06.01.2018 9÷12 14÷16
neděle 07.01.2018 9÷12
sobota 13.01.2018 9÷12 14÷16 !!! zrušeno, volby !!!
neděle 14.01.2018 9÷12 14÷16 náhradní termín

!!! Pozor, změna oproti termínům vydaných v kalendáři pro rok 2017 !!!

Místo příjmu a výdeje povolenek Klimkovice

hasičská zbrojnice Klimkovice – v jednání

den datum dopoledne odpoledne
pátek ———-  ———

Mimo tyto termíny je výdej povolenek realizován formou domluvy na určitý termín a to na tel.: +420 737 283 967

Ceny poplatků a povolenek pro rok 2018 naleznete zde.

Žádost o úlevu z pracovního příspěvku si můžete stáhnout ve formátu PDF v sekci Ke stažení

Platby za členské příspěvky a povolenky bude možné provést také po členské schůzi MO Jistebník, která se koná v sobotu 17 března 2018 od 9:00 hodin v KD Košatka.

Za MO Jistebník

Milan Korpas
místopředseda MO Jistebník