Splnění členských povinností

Blíží se nám konec měsíce února a sním i konec termínu pro splnění povinností člena Českého rybářského svazu. Pro ty z Vás, kteří tak ještě neučinili, běží poslední termíny, kdy je zapotřebí tyto povinnosti splnit. Pro ty z Vás, kteří snad zapomněli, co to členské povinnosti jsou, připomínám výňatkem ze stanov:

§ 4
Práva a povinnosti členů
2) Člen má tyto základní povinnosti:
b) platit členské příspěvky ve stanoveném termínu

Za MO Jistebník
Milan Korpas
místopředseda