Členská schůze 2024

Výbor MO Jistebník oznamuje všem členům, že členská schůze se bude konat v sobotu 11 května 2024 od 09:00 hodin v KD Košatka.

Program členské schůze

 1. Zahájení
 2. Schválené programu členské schůze
 3. Volba komisí
 4. Zpráva o činnosti MO Jistebník za rok 2023 a plán činnosti pro rok 2024
 5. Zpráva o hospodaření MO Jistebník za rok 2023
 6. Zpráva dozorčí komise MO Jistebník za rok 2023
 7. Seznámení s programem RIS
 8. Stav členské základny MO Jistebník k 30.05.2024
 9. Informace o programu RIS
 10. Přestávka na občerstvení
 11. Změny v podmínkách výkonu rybářského práva
 12. Diskuse
 13. Usnesení
 14. Závěr

Po ukončení členské schůze bude realizován pouze výdej povolenek, které byly v předstihu objednány pomocí on-line systému na stránkách MO Jistebník a požadovaná částka byla uhrazena na účet organizace.