Povolenky 2020

Termíny příjmu a výdeje povolenek v roce 2020

Povolenky za rok 2019 musí být vráceny do 15. ledna 2020 a to řádně vyplněné na zadní straně, kde je provedena sumarizace úlovků na jednotlivých revírech včetně sumarizace docházek na tyto revíry.
Upozorňujeme i ty členy, kteří lovili v roce 2019 systémem chyť/pusť nebo neměli žádný úlovek, že i pro ně platí povinnost vyplnit sumarizaci docházek na navštívených revírech.

Místo příjmu a výdeje povolenek se nachází v areálu šaten  Sokola Košatka, viz mapa

den datum dopoledne odpoledne poznámka
sobota 04.01.2020 09÷12 14÷16  
neděle 05.01.2020 09÷12 nevydává se  
sobota 11.01.2020 09÷12 14÷16  

Mimo tyto termíny je výdej povolenek realizován formou domluvy na určitý termín a to na telefonu číslo +420 737 283 967.

Ceny poplatků a povolenek pro rok 2020 naleznete zde

Žádost o úlevu z pracovního příspěvku ve formátu PDF naleznete zde

Platby za členské příspěvky a povolenky bude možné provést také po členské schůzi MO Jistebník, která se koná v sobotu 14 března 2020 od 9:00 hodin v KD Košatka.

Za MO Jistebník

Milan Korpas
místopředseda MO Jistebník