Pro všechny členy

Zdravíme všechny členy MO Jistebník na konci měsíce září.

Blíží se termín spuštění Rybářského Informačního Systému RIS, který bude zajišťovat prodej členských známek, povolenek a dalších poplatků. V současné době bychom potřebovali od Vás, členů MO Jistebník, abyste zaslali následující údaje o rybářském lístku spolu s číslem legitimace (pro lepší spárování údajů) na adresu předsedy MO Jistebník predseda@mojistebnik.cz

Jedná se o následující údaje:

  • Číslo rybářského lístku (evidenční číslo)
  • Místo vydání rybářského lístku
  • Platnost rybářského lístku do data (nebo na neurčito)

Dále bychom potřebovali od všech členů, kteří mají průkaz ZTP, aby dodali stejné údaje o průkazu ZTP

Tyto informace bychom museli zadávat v průběhu vrácení a vydávání povolenek a bylo by to zbytečné zdržení. Takto můžeme požadované údaje doplnit do systému RIS v předstihu.

Za MO Jistebník
Milan Korpas
předseda MO JIstebník