Archiv měsíce: Červenec 2015

Vyjímka pro lov ryb – lelec jesen a mník jednovousý

Úterý, 28 července, 2015

Český rybářský svaz, územní svaz pro Moravu a Slezsko zajistil pro všechny rybářské revíry výjimku ze zákazu zasahovat do ochranných podmínek druhů MNÍK JEDNOVOUSÝ a JELEC JESEN.
Vyžádání a schválení výjimek bylo mimořádně náročné – pracoval na tom Ing. Gebauer více jak půl roku.
Zásadní je, že již můžeme uvedené druhy oficiálně lovit a v souladu rybářským řádem si ulevené ryby přivlastňovat.
VZHLEDEM K PODMÍNKÁM UDĚLENÝCH VÝJIMEK JE NUTNO RESPEKTOVAT PODMÍNKY PRO EVIDENCI ULEVENÝCH A PONECHANÝCH SI RYB OBOU JMENOVANÝCH DRUHŮ
Plné znění výjimek je k dispozici na stránkách Český rybářský svaz, územní svaz pro Moravu a Slezsko  v oddílu DOKUMENTY KE STAŽENÍ, soubor VYJÍMKY MNÍK JEDNOVOUSÝ, JELEC JESEN (MS kraj lov)   http://www.rybsvaz-ms.cz/ke-stazeni.html

Petr Lubojatzky
člen dozorčí komice

 

 

Archivy