Ceník povolenek a členských známek pro rok 2014

Tento ceník zahrnuje ceny povolenek, které jsou dostupné na MO Jistebník. Ostatní povolenky z ceníku Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko je možné zajistit po domluvě. Kompletní ceník naleznete na stránkách Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko nebo v sekci Ke stažení.

!!! Upozornění !!!

Všechny zájemce o povolenku mládežnickou nebo ZTP upozorňujeme, že došlo k navýšení ceny této povolenky viz ceník.

!!! Upozornění !!!

Ceny povolenek 2014
položka MP P
povolenka roční, dospělí 1 400,- 1 600,-
povolenka roční, mládež, studující, ZTP 950,-
povolenka roční, děti do 15 let 300,-
povolenka měsíční 800,-
povolenka 14 denní 600,-
povolenka týdenní 450,-
povolenka celosvazová (ČRS bez MRS) 2 000,-
povolenka celorepubliková (ČRS včetně MRS) 2 900,- 2100,-
povolenka jižní Morava (ZTP, mládež) 400,-
povolenka jižní Morava dospělí 800,-

 

Členské známky 2014
položka cena
dospělí 400,-
mládež 15 ÷ 18 let 200,-
děti do 15 let 100,-

 

Ostatní platby 2014
položka cena
Příspěvek člena MO Jistebník 60,-
Zápisné nových členů 200,-
Školné, složení zkoušek rybáře 200,-

 

Nejčastěji placené položky podle věkových kategorií v roce 2014
položka děti do 15 let mládež 15÷18 let ZTP starší 18 let dospělí
členská známka 100,- 200,- 400,- 400,-
brigáda 0,- 600,- 600,- 600,-
povolenka MP 300,- 950,- 950,- 1 400,-
finanční úhrada 60,- 60,- 60,- 60,-
cena celkem 460,- 1 810,- 2 010,- 2 460,-

Členové, kteří žádají o úlevu z pracovního příspěvku si podají žádost na předepsaném formuláři.

Formulář pro Žádost o úlevu z pracovního ročního příspěvku naleznete ve formátu PDF v sekci Ke stažení

Pro posouzení a uznání úlevy z pracovního příspěvku musí být žádost doručena nejpozději 10 dnů před požadavkem na úlevu. O poskytnutí úlevy rozhoduje výbor MO Jistebník.